Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Çarkini

Çan Deliği
(22 No.lu Mağara)

Çamlıca

MTA
Çaldamı Deliği
(Çal Düdeni)

Cupidon M1

Culadeliği 2

BÜMAK
Culadeliği 1

BÜMAK
Cula Obruğu

Cula Düdeni

Cula Deliği 2

Cula Deliği 1

Cıvkuş

MTA
Cevizli Gölet Düdeni

Cevizdibi Düdeni
(Cula Düdeni)

Cehiz Deliği
(Çeyiz)

DEÜMAK İZMAD
Cehennem Obruğu

Cam Üfleyicisi
(3 No.lu Mağara)

Büyükalan-Mezarbaşı

BÜMAK
Büyük Mağara

Büyük Dolin Obrukları 3