Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Büyük Dolin Obrukları 2

Büyük Dolin Obrukları 1

Büyük Dipsiz

MTA
Buzdağı Obruğu
(8 No.lu Mağara)

Buz Küpü
(15 No.lu Mağara)

Bucakalan Nohut Çukuru

Boynuzluin
(Bibiş ini, Bibiş)

Bininci P30 Obruğu
(20 No.lu Mağara)

Bıyıklı Düdeni

Beşikdağ

Belpınar Karain

Beldibi -Sığınak Yeri

Belbaşı

Bekçi Taşı Düdeni

Bayram Yuvası Düdeni

Bayındır
(Elif)

Bana Ne Obruğu
(39 No.lu mağara)

Balıcak

Bademli 1-2-3 İnleri

Ayvatan Düdeni 2