Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Ayvatan Düdeni 2

Ayvatan Düdeni 1

Ayıotu Düdeni

Ayılar Çukuru
(28 Nolu Mağara)

Ayıini

Ayıini

MTA
Aşırlı
(Aşırlıada)

Aşıklar Deniz

Asarönü Eren Kuyusu
(Örenkuyusu)

MTA
Asarönü

MTA
Asar

BÜMAK
Arpalık

Arkakapıcık

Arkaca Düden Ağzı
(Akarca)

Arpadüzü

İTÜMAK
Aristokrat Deliği
(59 No.lu Mağara)

Arıtaşı

MTA
Arılar Çukuru
(64 No.lu Mağara)

Ardıçpınar

Arapbeleni