Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
54 No.Lu Mağara

Apınar
(Apuar)

İTÜMAK
53 No.Lu Mağara

52 No.Lu Obruk
(Megadoline)

45 No.Lu Mağara

44 No.Lu Mağara

43 No.Lu Mağara

42 No.Lu Mağara

41 No.Lu Mağara

Zivtlik

Zindan Dipsizi

Yedi Uyurlar

Yalandünya

Turgutlar

Tekneli Obruk

Tarlaortası Düdeni

BÜMAK
Düden Oğu Düdeni
(mermer ocağı düdeni)

ASPEG
Heraklia Pontika Tarihi Su Kanalları

Galeri
Akkayanın Yarığı

Şekerpıranı