Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Şahinin Mağarası

Suyungözü

Subatan 2

Sinabiç

Sıtmasuyu

MTA
Sırtlanini

Say

Öğüdeliği

BÜMAK
Oynarca
(Onyarca)

Obruk

Nergis

Murat

BÜMAK
Meydancıkkale

Kuşegenindar

Kubbe

Kös Bucağı

Kör Obruk

Korsan

Kocakuyu

DEÜMAK
Kocabüzülen Obruğu