Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Yukarı Çal Mevkii Karlığı 6

Yukar Çal Mevkii Karlığı 5

Yukar Çal Mevkii Karlığı 4

Yukarı Çal Mevkii Karlığı 3

Yukarı Çal Mevkii Karlığı 2

Yukarı Sinek

İTÜMAK
Sinek Körlüğü

İTÜMAK
Yukarı Çal Mevkii Karlığı 1

Takke Uçuran

İTÜMAK
Yerköprü 1

Yel Deliği
(Aktaş)

Yelbeyli/ Kaleönü

Yalburt Yaylası
(Şangır Mağaza obruğu)

Yağcıköyü

Üçgöz Karlığı 3

BÜMAK
Üçgöz Karlığı 2

BÜMAK
Uzunsuini/Crystal

Uçuklu Dere Düdeni

MTA
Türbetepe Düdeni

Tuztaş 2

DEÜMAK