Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Soldere

Sokmak

Sığırini

MTA
Sarayönü

Saklı Uçurum

Ramazan

Pınarbaşı

Peynirlik Deliği

Peynirlerin Üstü Deliği

Papıl

Pancarlık

MTA
Ölçüm Almaz Deliği

Ortapayam

MTA
Oluk Düdeni

Mula Düden

Morçukur Deliği 3

Mastaaltı Düdeni

Mart Çukuru Deliği

Mada Adası

Kürtini