Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Deliktaş

MTA
Delik İn

Değirmenderesi

Değirmen İni

Defter Düdeni

Dede Tarlası Düdeni

MTA
Dede

Debifelini

Çardak

KMG
D 7
(Tin Delik)

D 6

D 5

D 4

D 3

D 2

D 1

Çocuk Attıkları Delik

MTA
Andıkini

MAD Bursa
Arıkayası

MAD Bursa
Naldöken

MAD Bursa