Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Arılar Düdeni B

Arılar Düdeni A

Ardıçlı Delik Yanı

Aladağ
(Paese Di Aladag)

Aktepe

Akdağ 2

Akdağ 1

Yukarıkışla

Yılandeliği

BÜMAK
Yedi

Yaylacık

Yassıkaya

Tersane
(Yalı)

Tavanlı 2

Tavanlı 1

Susarnıcı

Sulukuyu

Suçıkan

Soğuksu

BÜMAK
Sığır Çopulu