Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Tırtıl

Taşkapı

MTA
Suuçan

MAD
Sulu

Suini

MTA
Senitalanı 2-3-4

Senitalanı

Sarı İn

MAD
Salur

MTA
Saklıin

MAD
Peynirini

MTA
P 2 Obruğu

Öküzbattı

Oğuzbatı

Obruk 2

Obruk 1

Nazilli Deresi

MAD
Muradın Ini

Memişini

MAD
Küçük N1