Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kurtini

Kırkinler

Karacamal Ve Dipsiz

Kaleyıkığı

Dipevler
(İnsuyu)

Bininler

Bayat

Balcam

Avados

Zindan

Zeybini

Yarasa
(İncirli)

Tu 11-89

Tepebaşı

ANMAK
Susuz Han

Seferdeliği

ANMAK
Koca Mağan Obruğu

ANMAK
Kızılseki

Kızılkaya
(Kızılin)

Kayadibi