Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kargaini

Karaca In

MTA
Karabelen

MTA
Karaada
(Fok)

İnönü

Güvercinlik

Güvercinlik

Güroluk

MTA
Gelme
(Çingirek)

Gebeler
(Gebelen)

BÜMAK
Deliklibelen Düdeni

MTA
Çene

Armelli

Alkaya

Adsız(Bodrum/Farilya)

Plutonion

Kocain

Hacı Emin Obruğu

DEÜMAK
Dereköy

Beyinli

DEÜMAK