Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Sığır İni

ANMAK
Sazak İni

ANMAK
Sarıkız Düdeni

MTA
Sarıkaya

MTA
Mağaza

MTA
Maden Galerisi

Külçeini

MTA
Kötüfatma

MTA
Köçekkıran

Koçakkıran

MTA
Kızılçukur

ANMAK
Kaya

Karlık Düdeni

MTA
Karamıkini

MTA
Karaguz Ini

BÜMAK
İnönü

MTA
Hacıhüsrevin

MTA
Güvercin İni

MTA
Gürleyik 2

Gürleyik 1

MTA