Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Feleğin Ini

ANMAK
Eşekini

MTA
Eserönü

Çalpınar

MTA
Düdensuyu

ANMAK
Afarın Düdeni

MTA
Tilkişah

Taburoğlu

ANMAK
Kızılhisar

Kalkandere

İnega
(Öküzini)

ANMAK
Hüseyingazi

Hamamboğazı
(Cıngırlıkuyu)

MAD
Gökdağ

Endil

ANMAK
Demirözü
(Temirözü)

MAD
Çıngırdaklı

Burunsuz

Başköy-Alaören İnleri

ANMAK
Ayinderesi