Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Arkamevkii

Ağıl

Adsız (Ankara)

Toklu

ANMAK
Toklu Kalesi

ANMAK
Ağbayır Mağaraları

Yedioda Mağaraları

Toy İslam

Sudeliği

Damlancı

MAD BAT
Karyağdı Göğsü

BAT
Bayat

BAT
Geyikalanı 3

BAT
Geyikalanı 2

BAT
Geyikalanı 1

BAT
Kösüreli

BAT
Gürlek 2

BAT
Gürlek 1

BAT
Peynirini

BAT
Sarıyerin Kafa

BAT