Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Çürükkale

Ak Keven Dipsizi

MAD
Adam Kafalı Deliği

MAD
Yahyalı

Kuşkayası

ANMAK
İncesu

Homurlu

Ciyak Kar Deliği

MAD
Başköy

Ürgüp

Sarıklar

Mahmutlar

Gelveri

Damönü

Çavuşini

Civelek

Belekli

Bağlım

Gıççekecek

AKÜMAK
Ayazma