Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Döngel İzci
(Yağlak)

Döngel

MTA
Direkli

Cürünlü

Bulut Deliği

Ayrancı Subatanı

MTA
Ardıçsuyu 3

O'MAG
Ardıçsuyu 2

O'MAG
Ardıçsuyu 1

MTA
Ağasuyu

O'MAG
Şekerpınar
(Akköprü)

Mezaroluk

Kızıl

Haruniye

Deve

Cin
(Yel)

MAD
Boyalı

MAD
Kara

Kara

Kanal