Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
İncili
(Büyük, Barutlu)

Haraparası

Hamam

Haft

Direkli

Defne Beytelma

Çamlıbel

Büyük
(Harbiye)

Biteyaz

Beşikli

Balıkkayası

Asar

Apikkaya

Anony

Adsız
(Hatay)

Yunushanı

Yarasalı

Wadi El Hammam

Üçağızlı

Uzuntarla