Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Tünelağzı

Tıkalı Mağara

Sütovası

Sütlüce

Suadiye

Soğuksu

Sobca

Sivrikaya

Sarıseki
(Kuşlar)

Pisik

Erdal Şekeroğlu
(Naldöken, Bilinmez)

ASPEG BAT
Okulüstü

Narlı

Merdivenli Mağara
(Birinci)

Mazman

Mağaracık (Küçük)

Mağaracık

Kemikli

Karanlık

Karakolüstü