Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Yarıkkaya 2

Yarıkkaya 1

Yangalak

Şatır Mağarası 3

Şarklı Mağara

Sarıkız

Samköyü

MTA
Salmanın

Sakçagözü Mağarası

Sak Mağaraları

Sak 2-3 Kütükoba

Sak 19 Emirler

Sak 18

Sak 14

Sak

G Eklem

Mezarlık

Mesto

Kuteba

Kesmelik