Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Serabeli Dipsizi

ASPEG AKÜMAK
Sarmaşıklı Mağara

ASPEG
Püren Ağzı Düdeni

ASPEG
Karşı Kilise

ASPEG
Kar Düdeni

ASPEG
Kale Kompleksi

ASPEG
Kale Arkası Derike Kompleksi

ASPEG
Kale Arkası Ev

ASPEG
Yol Kenarı Mağarası

Çift Giriş
ASPEG
Yol Kenarı Mağarası

Çift Giriş
ASPEG
Suini Mağarası

ASPEG
Kızıl Kilise

ASPEG
Kaya Arkası Düdeni Ve Mağarası

ASPEG
Kar Kuyusu

ASPEG
Dikmen Köyü Oğruğu

ASPEG AKÜMAK
Dikmen Yolu Telli Mağara

ASPEG AKÜMAK
Basamaklı

Arapdede

Alilerinini

Afrin