Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Afrin

Acersuluk

Acaroba

Yıkılgan Sığınağı

Sulu

Palu

Nimri

Küllünün İni

Karataş Kaya Sığınağı

Kar Çöküğü

BÜMAK İTÜMAK
Yörük Baba Düdeni

Vitrin
BÜMAK İTÜMAK
Yer Çöküğü Düdeni

Deve Göçüğü Düdeni

BÜMAK İTÜMAK
Dede Beli Düdeni

Vitrin
BÜMAK İTÜMAK
Sakçalık Düdeni
(Bey Dağı Düdeni)

Vitrin
BÜMAK İTÜMAK
Kara

Kalecikköy

Güvercin

Engu

Altın