Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Deve

Çokur

Cendere

Solteni

Malaliki

Korkha

Kalecik

Hilar

Hassun

Hani

Han

Eshab-I Kehf

Düden

Çüngüş

Büyük
(Direkli)

Birklin 1

Birkleyn

Zağ

Sağıyan

Kerek