Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Sadıkkaya

Pendilköyü

Paşanın Fabrikası
(Pavrigue Du Pacha)

Köroğlu

Karlıpınar

Gürün

Dendil

Damlataş

Camızlı

Tokat Kalesi

Kunduz

Kızılelma

Gışgış

Devini

MTA
Derbent

Anzavur

Adsız
(TKT 2)

BÜMAK
Abayel

Kurteren

Kale