Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Buz

Beyler

Zelve

Kayadelen

Karahazar

Buz

Alyaz

Şerif'in Bahçesindeki Mağara

ASPEG
Gunfa

ASPEG
Berezere 2

Berezere 1
(Altın mağara)

Şikefte

Kozluk

Kilise

Ber Ava Şikefte

Ahlat Mağara Evleri

Sultan Seyit

Antor

Mağara

Küçüksu