Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Harabeşehir

Yeşilalıç
(Yeşilağaç)

Yedisalkım

Şeytanköprü

Kızların
(Yedisalkım)

Kızdamı

Kara

Edremit

Çapanuk

Bıhri

Avcı Mehmet

Ağluca

Şehitlik

Sarı

Mozayikli

Mağaralı Dere

Mağarabaşı

Kurtuluş

Kulabtar Kaya Sığınakları

Kulabtar Deresi Mağaraları