Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Karain

MTA
Kaklık

MTA
Mutafini

AKÜMAK
Akçakese

DEÜMAK İZMAD
Yerik 3

DEÜMAK İZMAD
Aksaplı Köyü

Kale

Divanlı

Ermelik

İnsanül Hamit

Büyük
(Harbiye)

Paşaköyü

Türüdüler Köyü

Haydardede

Keskinsivrisi

Babur

Civelek

Çavuşini

Damönü

Gelveri