Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Tufanbeyli

Volkanik

Tabak 2

AKÜMAK
Damlataş

Kayalık

AKÜMAK
Devedikeni
(Tiken)

AKÜMAK
Adsız (Manyas)

İncili
(Büyük, Barutlu)

Güneysu

AKÜMAK
Biteyaz

Nar

AKÜMAK
Beşikli

Tabak 1

Fotoğraftan Harita
MAD
Adsız(Niğde)

Aladağ

Balıkkayası

Asar

Epcik

Hacılar Keleri

Apikkaya