Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Kızılçukur

ANMAK
Sarıseki
(Kuşlar)

Köçekkıran

Pisik

Üçağızlı

Yatağan

Yk 3-91

Sütlüce

Yk 103-91

Sazak İni

ANMAK
Suadiye

Sığır İni

ANMAK
Beyinli

DEÜMAK
Arkamevkii

Tavabaşı 1

Ağbayır Mağaraları

Mavi

KMG
Dipsiz

Demirli Tepe Kar Kuyusu 2

BAT
Ufakpınar Düdeni

ASPEG