Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Karanlık

Kocain

Plutonion

Adsız(Bodrum/Farilya)

Alkaya

Karakolüstü

Yarıkkaya 2

Yarıkkaya 1

Gebeler
(Gebelen)

BÜMAK
Yangalak

Şarklı Mağara

Samköyü

MTA
Güvercinlik

Sarıkız

Karaada
(Fok)

Salmanın

Çovurma Tepe-3

BÜMAK
Sakçagözü Mağarası

Şatır Mağarası 3

Sak Mağaraları