Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Parnar

Ağluca

Mağara

Ber Ava Şikefte

Güzyurdu

Tabla Tepesi
(Tabla)

BAT
Ayıini

BAT
Nimara

Culin

Kekova

Tekneli Obruk

Avcı Mehmet

Kilise

Burunsuz

İzmirlinin Ini

Yediuyurlar
(Eshab-ı Keyf)

Ağarak

Cennet

Adsız (Aksu/ Çamköy)

Mağaracık