Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Deve Deliği

DEÜMAK İZMAD
Denizin Kuzu

Çift Giriş
ASPEG
Çatal Obruk 2

DEÜMAK
Dipsiz

BÜMAK
U 40c

Karataş Düdeni

Çatırık

BÜMAK
Ataraksiya Çukuru

Fotoğraftan Harita
MAD
Karakış

Dolu Çukuru
(31 No.lu Mağara)

Kokarot

DEÜMAK
Ulyak Obruğu

BÜMAK
Tu 31-89

Arapini
(Dipsiz)

DEÜMAK
Güvercinlik 1

MTA
Bozdağ Kesteli

MTA
Kumboğazı

U 45c

Dipsizkuyu

DEÜMAK
Topmeydanı Kuylucu

BÜMAK