Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kulili 1

ASPEG
Köroğlu

MTA
Taşbaşı

MTA
Salyaz

Tarihi

Ünlüpınar

Yaylık

Yaylım

MTA
Yeraltı

Acısu

Bandiloğlu

Bulancak

Dağdibi

Durkaya

Gedikkaya

Giresun

Haçdağı

Kalemahallesi

Kan

Kura Geniş