Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Kömürini

Sırtlan İni

MAD Bursa
Kuğlu

Barutçu

MAD Bursa
Boyalı Mağara
(Delicenur 2)

MAD Bursa
Kurtunini

Kurucaova

Şeytanköprü

Ilıca- Baltalı In
(Delicenur 1)

MAD Bursa
Mendiltaş

Küre

Kuzey

Aziz Mercurius Yeraltı Şehri

O'MAG
Tekkeköy Mağaraları
(Fındıcak, Tekkeköy-Fındıcak)

Kürtini

Kurtgirmez

Mart Çukuru Deliği

Köpekkuyusu 2

ANMAK
Yarasa 2

Mula Düden