Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Yenice

Örümcekli Mağara

O'MAG
Tu 92-M2

Düden

DEÜMAK
Eskiyörük
(Eskioruk)

Mağara

Sarıköy

Yk 34-91

Yazıköy Değirmen 1-2-3
(Değirmen mevkii mağaraları)

O'MAG
Akdağ Düdeni 2

Yazıköy

Tatlarin Yeraltı Şehri

O'MAG
Göktepe

ANMAK
Daniel

Terme

Çatalpoyra 2

Çamlıkbaşı Koyun Ağılı

MAD Bursa
Eskikızılelma Krom Madeni 1

MAD Bursa
Açık Mağara

MAD Bursa
Çobanini

ASPEG