Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Bacaksızın Bacağının Koptuğu Mağara

Hisar

Karakaya

Hüseyinler Obruğu

BÜMAK
İnçayı

ANMAK
Su Çıkan

MAD Bursa
Karain

Karain

Köşekbükü
(Astım)

İn

ANMAK
Solaklar

Gavur

M 3 Kızıldefne

Fok Balığı

Üç Delik
(19 No.lu Mağara)

Dağkara

Çeltikdere

Çaltepe

ANMAK
Buzluk

ANMAK
Belen