Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kırkyüce

Kurucaova

Hevren

O'MAG
Lor

Mağaragözü

O'MAG
Tekir Yassı Mağara

Çal

Gecekuşu

Mağara

Namaz

Pazarlı

Yerkapı

Armağan

Çatalalan

Divanlı

Ermelik

İnsanül Hamit

Paşaköyü

Türüdüler Köyü

Haydardede