Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Keskinsivrisi

Babur

Civelek

Çavuşini

Damönü

Gelveri

Mahmutlar

Sarıklar

Ürgüp

Başköy

Göksu
(Göksu Kaynağı)

MAD
Homurlu

Isırganlı

MAD
İncesu

Yahyalı

Ak Keven Dipsizi

MAD
Culfa Keleri 1

Fotoğraftan Harita
MAD
Çürükkale

Kar Çukurları

MAD
Tufanbeyli