Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Suçıkan

O'MAG
Karaçemüle

BÜMAK
53 No.Lu Mağara

Apınar
(Apuar)

İTÜMAK
45 No.Lu Mağara

42 No.Lu Mağara

43 No.Lu Mağara

44 No.Lu Mağara

Iğrova

54 No.Lu Mağara

Höyük Adası Karşı Sahili Kaya Yerleşimleri 1-2

O'MAG
Hacetkaya

Ayı Deliği

O'MAG
Antalya Deniz

Konarı Değirmen 4-5-6

İnatlar-3

Vitrin
MAD Bursa
Hanyatak

İnatlar-2

Vitrin
MAD Bursa
Ağacaçal

BÜMAK
İnler Deresi Güney

BAT