Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Kaleyıkığı

Karacamal Ve Dipsiz

Kırkinler

Kümbet

Oktur

Apollo

Aslanini

Beşikçi

EMAK
Cevizli

Kesekaya

Çiftlik

Efemçukuru

Kızık

Menekşe

İTÜMAK
Magasa

Selçuk

Uyuzdere

Andıkini

MAD
Asarlık

MAD
C 3