Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Kızılin

O'MAG
Kurudere-1
(Ağıl)

MTA
Kuru

İnburnu

İncirli

Suluin

Kocakaynak

Gürlek 1

BAT
İnkuşağı

HÜMAK
Berezere 1
(Altın mağara)

İshaklı

Edremit

Karacaköy

Midye

Suçıkan

ANMAK
Mugada Mağarası

Y-C06

Kaputaş

Yer İni

Kuyutarla 1

MTA