Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Tozman

MTA
Zivtlik

Kapulukaya
(Kaplıkaya, Kapılıkaya)

MTA
Okluca 1

DEÜMAK
Oynarca
(Onyarca)

Kanyon

BÜMAK
Yılanboğazı

İnilmez İni

Vitrin
EMAK
Atuşlu

BÜMAK
Cıvkuş

MTA
İt Çukuru

BÜMAK
Köpek Öldüren

MAD
Hokurdan

MAD
Sarmaşıklı Mağara

ASPEG
Arap Ini

DEÜMAK
Çobanovası Düdeni

Keçiçukuru

MAD
Sinekli

MAD
Mivini

Tufan Deresi