Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Sırtköy

Tekneli Obruk

Kekova

Culin

Kartoz Pınarı Mağarası

Çift Giriş
Kaş Mağaraları Mağara No: 1

Kızlar Mağarası

Çift Giriş
Nimara

Ayıini

BAT
Tabla Tepesi
(Tabla)

BAT
Güzyurdu

Ber Ava Şikefte

Mağara

Ağluca

Parnar

Damlataş

Kapalıin

Yongalı Düdenleri

Kocaoğlak

MTA
Ağudere

BÜMAK