Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Say

Şahinin Mağarası

Düden Oğu Düdeni
(mermer ocağı düdeni)

ASPEG
Akyarlar

Sinabiç

Suyungözü

Yalandünya

Yedi Uyurlar

53 No.Lu Mağara

Apınar
(Apuar)

İTÜMAK
45 No.Lu Mağara

42 No.Lu Mağara

43 No.Lu Mağara

44 No.Lu Mağara

54 No.Lu Mağara

Antalya Deniz

Aşıklar Deniz

Aşırlı
(Aşırlıada)

Eşek Karlığı

BÜMAK
Bıyıklı Düdeni