Mağara (3377) Bulan Grup(lar)
Ayıini

Bademli 1-2-3 İnleri

Bayındır
(Elif)

Belbaşı

Beldibi -Sığınak Yeri

Bininci P30 Obruğu
(20 No.lu Mağara)

Günnecik Yaylası Düdeni

BÜMAK
Boynuzluin
(Bibiş ini, Bibiş)

Büyük Mağara

Üçağız

Culadeliği 1

BÜMAK
Culadeliği 2

BÜMAK
Çarkini

Fosforlu

Harun Ini

Çürücüin

Dar Çukuru

Demirciler

Deveboynu 1

Dipsizin