Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Mivini

Piynarlı Düden

Pınarlı Düdeni

Yirik 1

DEÜMAK İZMAD
M 08.92 Yukarı Bollas

Çaldağı
(Üfleğenini)

MTA
Geven Eşiği Düdeni 1

Tuztaş 2

DEÜMAK
Kördiken Obruğu

BÜMAK
Buz Şelalesi

ANMAK
Karaobruk

BÜMAK
Homat Burnu Düdeni

Cehennem Ağzı

DEÜMAK
Altınlı 1

DEÜMAK
Vayvay Deliği

Gavurkırıldığı Düdeni

BÜMAK
Arıtaş Suçıkanı

Vitrin
BUMAD BÜMAK
Aşiraf Subatanı

O'MAG
İncirli Gökmağara
(Suluin)

MTA
Köyiçi Mağarası

MAD