Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Çatalyol Düdeni

Çift Giriş
BUMAD
Öküzlü

DEÜMAK
S1c
(Gökol Mağarası)

Cıvgın

An Taşı

Sıkışmış Obruğu
(40 No.lu Mağara)

Büyük Harman Mağarası
(H-C54)

MTA
Gençler
(56 No.lu Mağara)

Torudibeği

EMAK
Güvercinlik

Fotoğraftan Harita
MAD
Beyköy Düdeni

MTA
M 26.92 Keme

Hadim Düdeni

Arapbeleni

Çamurun Obruğu
(Çamurlu)

BÜMAK
Kefenli

O'MAG
Dumanlı 2

Öşün

DEÜMAK
Çatalin

BÜMAK
Cennot-1

BÜMAK