Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Kangallı Obruğu

Camlıköy Subatanı
(Camılıköy Subatanı)

MAD
Katır Gölleri

İTÜMAK BUMAD BÜMAK
Çifteler Obruğu

Dikmen Obruğu

Manasır Düdeni
(Sorkun)

MTA
Macar Düdeni

BÜMAK
Yarım Obruğu

Tahtalı Obruğu

Potur Obruğu

Bucakalan

Fotoğraftan Harita
Çift Giriş
BÜMAK
Bucakalan Obruğu

Çift Giriş
ASPEG
Karlık Kuylucu
(Karlık Düdeni)

Fotoğraftan Harita
BÜMAK
Düdencik

BÜMAK
Derme Düdeni
(Burmahan)

BÜMAK
Sakal Tutan Düdeni
(Kefen Eşiği Düdeni 1)

Büyük Çıralı Obruğu

Bellikuyu Obruğu

Çıralı Obruk

Sakal Tutan Deliği
(Kefen Eşiği Düdeni 2)