Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Güvercinli

DEÜMAK
S11c

Düdenbaşı
(Düdenbaşı Spring Cave)

Büyük Obruk

MAD
Maraspoli

Çift Giriş
MAD
İncirlikuyu

MTA
Cennot-1

BÜMAK
Üçkuyu

MTA
Yk 50-91

Yk 35-91

Morçukur Deliği No : 1

Tepesidelik Mağarası

MTA
Güvecin Ini

Dg 62.51.02

Tandırlıin

MTA
Güvercin İni

BÜMAK
Güvercinlik

MAD
Verekuyu Obruğu

BÜMAK
Tantan Mağarası
(Kozan Kuyusu)

Koca Mağan Obruğu

ANMAK