Mağara (3378) Bulan Grup(lar)
Z 7c

Yağcıköyü

Zindan Dipsizi

Dg 59.51.07

Makaralı

KMG
Ayiçi 1 Düdeni

MTA
Altınlı 2

DEÜMAK
Boynuzcu Mağarası

ASPEG
Aksığın

Çift Giriş
BÜMAK
Kurucaova Düdeni
(Cincin İnliği)

O'MAG
Çimenlikuyu

MTA
Fasih Düdeni

MTA
B-3

Esentepe

Darboğaz

MTA
Kadın Düştüğü

U 42c

Belikağaç Obruğu

BÜMAK
Sakarkaya

EMAK EGEMAK
Kayaini Mağarası
(Öznurini)

Vitrin
EMAK